Working Capital Finance - BRED Bank Cambodia

ឥណទានទុនបង្វិលជួយលើកស្ទួយអាជីវកម្ម របស់លោកអ្នក

ឥណទានទុនបង្វិលជួយលើកស្ទួយអាជីវកម្ម របស់លោកអ្នក

ឥណទានទុនបង្វិលជួយលើកស្ទួយអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

ដំណោះស្រាយសេវាធនាគាររបស់យើងខ្ញុំ គឺផ្តោតលើការសិក្សាឲ្យយល់ច្បាស់អំពីតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។ បន្ទាប់មកយើងខ្ញុំនឹងផ្តល់សំណើរលើដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងប្រកបដោយបទពិសោធរបស់យើងខ្ញុំនៅទីនេះ ដើម្បីជួយលោកអ្នកធានាបាននូវរចនាសម្ព័ន្ធទុនបង្វិលត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយឱ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ដំណោះស្រាយសេវាធនាគាររបស់យើងខ្ញុំ គឺផ្តោតលើការសិក្សាឲ្យយល់ច្បាស់អំពីតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។ បន្ទាប់មកយើងខ្ញុំនឹងផ្តល់សំណើរ លើដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងប្រកបដោយបទពិសោធរបស់យើងខ្ញុំនៅទីនេះ ដើម្បីជួយលោកអ្នកធានាបាននូវរចនាសម្ព័ន្ធទុនបង្វិលត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយឱ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
គ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់ឆ្លងកាត់វដ្តដំណើរការផ្សេងៗគ្នា។ ការទទួលសិទ្ធិប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់លើសឥណទានកំណត់ ផ្តល់ទុនបន្ថែមដែលលោកអ្នកត្រូវការគ្រប់ពេល។ ជាមួយលក្ខខណ្ឌដកសាច់ប្រាក់លើសឥណទាន (overdraft) ត្រឹមត្រូវ លោកអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរយៈពេលខ្លី។
ប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកពាក់ព័ន្ធលើការជួញដូរទំនិញ ឥណទានបង្វិលរយៈពេលខ្លី គឺជាដំណោះស្រាយហិរញ្ញប្បទានដែលត្រូវបានច្នៃឡើង ដើម្បីធានាថាលោកអ្នកមានសាច់ប្រាក់បម្រុងសម្រាប់ទិញទំនិញស្តុក បន្ទាប់មកលោកអាចទូទាត់សងវិញ នៅពេលទទួលបានប្រាក់ទូទាត់ពីអតិថិជន/ដៃគូជំនួញរបស់លោកអ្នក។ អត្ថប្រយោជន៍ដែលលោកអ្នកទទួលបានពីសេវានេះ គឺភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងវដ្តនៃការបំលែងសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក។
យើងខ្ញុំយល់ពីដំណើរប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយនេះជាមូលហេតុដែលយើងខ្ញុំផ្តល់ជូនឥណទានមានកាលកំណត់សម្រាប់ប្រើជាទុនបង្វិល។ ដំណោះស្រាយនេះមានប្រយោជន៍ចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មដែលចង់បានការសងរំលស់ថេរស្មើគ្នា (ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់) ជាងការបង់ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រចាំខែខុសៗគ្នា។

ពិនិត្យការវាយតម្លៃ

money icon

$0

ប៉ាន់ស្មានទឹកប្រាក់ទូទាត់សងប្រចាំខែ

លទ្ធផលនៃការគណនាជាតួលេខប៉ាន់ស្មានតែប៉ុណ្ណោះ ធនាគារ ប្រេដ យើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យខាងធនាគារយើងខ្ញុំទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក ដើម្បីពិភាក្សាលើស្ថានភាពជាក់ស្តែង និងស្វែងរកជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក

ចង់ពិភាក្សាលើតម្លៃប៉ាន់ស្មានឥណទានផ្ទះរបស់លោកអ្នក? ហេតុអ្វីមិនស្នើឲ្យខាងយើងខ្ញុំទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក? យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការជម្រាបព័ត៌មានលម្អិតលើជម្រើស និងផ្តើមរៀបចំឯកសារឥណទានផ្ទះជូនលោកអ្នកភ្លាមៗ។

សេចក្តីជូនដំណឹងដល់អតិថិជន

ធនាគារ ប្រេដ ប៊ែង ខេមបូឌា សូមចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីការក្លែងបន្លំជាបន្ទាន់

ធនាគារ ប្រេដ ប៊ែង ខេមបូឌា នាពេលថ្មីៗនេះបានទទួលដំណឹងអំពីករណីដែលមានជនបោកប្រាស់បានធ្វើការប្រើប្រាស់រូបភាពសាខាបាត់ដំបងរបស់ធនាគារយើងខ្ញុំជាមួយនឹងការកែប្រែស្លាកយីហោ និងឈ្មោះរបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ ដើម្បីប៉ុនប៉ងបោកប្រាស់អតិថិជនដែលមិនបានដឹងព័ត៌មាន។

សូមបញ្ជាក់ថាធនាគារ ប្រេដ ប៊ែង ខេមបូឌា មិនមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថាប័នដែលហៅខ្លួនឯងថា ‘ធនាគារ BAB’ ឬ ‘BAB Loan’ ហើយ ‘ធនាគារ BAB’ ឬ ‘BAB Loan’ មិនមែនជាធនាគារដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនោះទេ។

ធនាគារ ប្រេដ ប៊ែង ខេមបូឌា មានសាខាតែមួយគត់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ 36 & 37 ផ្លូវលេខ 1 ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង។ ប្រសិនបើអតិថិជនណាមួយបានឃើញភស្តុតាងនៃជនក្លែងបន្លំដែលប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់រូបថត ឬស្លាកយីហោរបស់ ធនាគារ ប្រេដ ប៊ែង ខេមបូឌា សូមលោកអ្នករាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅកាន់ធនាគារ និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។ ធនាគារ ប្រេដ ប៊ែង ខេមបូឌា ក៏នឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះស្ថាប័ន ឬបុគ្គលណាដែលប្រើប្រាស់រូបភាព និង អត្តសញ្ញាណម៉ាករបស់ធនាគារដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

យើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអតិថិជនទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងយល់ដឹងពីការបោកប្រាស់ដែលអាចនឹងកើតឡើង ព្រមទាំងរាយការណ៍ពីប្រភពគួរឲ្យសង្ស័យណាមួយជាបន្ទាន់។ ធនាគារ ប្រេដ ប៊ែង ខេមបូឌា នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់សកម្មភាដែលធ្វើឡើងដោយ ‘ធនាគារ BAB’ ឬ ‘BAB Loan’ ឬការខាតបង់ណាមួយដែលបង្កឡើងដោយបុគ្គល ឬស្ថាប័នណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះឡើយ។

សូមអរគុណ!