សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ - BRED Bank Cambodia

កញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍របស់បុគ្គលិកដ៏ពេញលេញ

កញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍របស់បុគ្គលិកដ៏ពេញលេញ

ផ្តល់ជូនបុគ្គលិករបស់អ្នកកាន់តែច្រើនដោយមិនគិតថ្លៃពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក

យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ពិសេសតាមកម្មវិធី BRED Business Connect ដែលទំនើបចុងក្រោយបំផុតរបស់យើងខ្ញុំ។ សេវានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជួយអតិថិជនយើងបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ពួកគេបានត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់ពេលវេលា។

ការទូទាត់ដ៏ត្រឹមត្រូវគ្រប់ពេលវេលា

វាងាយស្រួលក្នុងការកំណត់កាលវិភាគបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី BRED Business Connect។ អ្នកអាចបង្កើតកម្រងព័ត៌មានបុគ្គលិក និងបង្កើតជាបញ្ជី ឬបញ្ចូលព័ត៌មានក្នុងគំរូប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលមានស្រាប់របស់យើងខ្ញុំ។ ទាំងនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ការទូទាត់ប្រាក់បៀរវត្សរ៍ជាមុន មុនពេលធ្វើការបញ្ជូននៅកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់ណាមួយ។ នេះជាការធានាថាលោកអ្នកអាចទូទាត់ប្រាក់ឲ្យបុគ្គលិករបស់អ្នកទាន់ពេលគ្រប់ពេល ហើយជាការពិតណាស់ ប្រតិបត្តិការទាំងអស់អាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសមាជិកដែលបានតែងតាំងក្នុងក្រុមការងាររបស់អ្នក និងរង់ចាំការអនុម័តមុនពេលធ្វើការទូទាត់។

ធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់អ្នករីករាយ

ខណៈពេលដែលការបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលាពិតជាមានសារៈសំខាន់ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ដ៏ល្អបំផុតគួរតែមានអ្វីច្រើនលើសពីនេះសម្រាប់បុគ្គលិករបស់អ្នក។ នេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងខ្ញុំបានបង្កើតសេវាប្រាក់បៀវត្សរ៍ “រីករាយ” ដែលជាកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសៗ និងមានតម្លៃសម្រាប់បុគ្គលិកគ្រប់រូបរបស់អ្នក។

កញ្ចប់សេវាប្រាក់បៀវត្សន៍ “រីករាយ” គឺផ្ដោតលើការផ្តល់ឲ្យបុគ្គលិកអ្នកនូវផលិតផល និងដំណោះស្រាយសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានច្រើនសម្បូរបែប និងគុណតម្លៃ។ ចាប់ពីកញ្ចប់គណនីស្តង់ដាអន្តរជាតិ ឥណទានផ្ទះ សេវាប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន កាតឥណទាន និងឥណទានវិបារូបរ៍ ព្រមទាំងការផ្ដល់ជូនវិញនូវការប្រាក់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះលើការសន្សំរយៈពេលវែង។ យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏ពេញលេញ បូករួមទាំងការផ្ដល់ដំបូន្មាន និងជំនួយការផ្សេងៗពីប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ផ្ដល់ជូនអ្នកនូវការចាប់ផ្ដើម និងការបណ្តុះបណ្តាល

នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះប្រើសេវាកម្មបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំក៏នឹងធ្វើការរៀបចំដំណើរការចុះឈ្មោះ និងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

ដំណោះស្រាយដ៏ស័ក្ដិសមសម្រាប់លោកអ្នក

ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំរីករាយ និងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពិភាក្សាអំពីតម្រូវការសេវាប្រាក់បៀរវត្សរ៍របស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលា ដោយគ្រាន់តែទូរសព្ទមកយើងខ្ញុំ ឬបំពេញក្នុងទម្រង់បែបបទខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅអ្នកវិញ។

តើលោកអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវាប្រាក់បៀរវត្សរ៍ និងកញ្ចប់

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំមែនទេ?

ទូរសព្ទឥឡូវនេះ

ជាប់រវល់? យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងនៅពេលក្រោយ។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សន៍ដ៏រំភើបរីករាយនេះ រួមផ្សំនឹងអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក សូមពិភាក្សាជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង ឬបំពេញព័ត៌មានដើម្បីខាងយើងខ្ញុំទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក។